0216 504 6155 - 0544 502 6155

info@timhasar.com.tr

TRAFİK KAZALARI

Trafik kazaları, ülkemizin yıllardır üstesinden gelemediği büyük bir sorun. Her yıl bu nedenle binlerce insan hayatını kaybetmekte, binlerce kişi yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. İstatistikler kaza sayısında ibrenin aşağıya kaydığını gösterse de hâlâ oranların yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu oranlardan yola çıkarak madden yahut bedenen hasarlarınız oluşabilecektir.

Detay Sigorta tarafından trafik kazaları sonucu oluşan hasarlarınızı karşılayabileceğiniz durumlar ;

Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

Trafik Kazaları Tim Hasar Danışmanlık

Tasarım: Beyin Atölyesi

© 2016.

Bülten