0216 504 6155 - 0544 502 6155

info@timhasar.com.tr

TEDAVİ GİDERLERİ

Tedavi Giderleri: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminenprotez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan tedaviyle ilgili giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır.

Tasarım: Beyin Atölyesi

© 2016.

Bülten