0216 504 6155 - 0544 502 6155

info@timhasar.com.tr

Uzmanımızdan Cevaplar

SÜREÇLERİ BAŞLATMAM İÇİN HANGİ EVRAKLARA SAHİP OLMAM LAZIM?

VEFAT DOSYALARINDA;

 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Varsa Kusur ile İlgili Bilirkişi Raporu - Adli Tıp Kurumu Raporu
 • İfade Tutanakları
 • Sigortalı Araç Ruhsat, Ehliyet ve Alkol Raporu
 • Veraset İlamı
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Vefat Edenin Resmi Gelir Belgesi
 • Vefat Edenin Varsa Çocuklarının (Özellikle 18 Yaş Üstü) Öğrenim Durumu
 • Hak Sahiplerinin Kimlik Fotokopileri

MALULİYET DOSYALARINDA;

 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Varsa Kusur ile İlgili Bilirkişi Raporu - Adli Tıp Kurumu Raporu
 • İfade Tutanakları
 • Sigortalı Araç Ruhsat, Ehliyet ve Alkol Raporu
 • Kesin ve Sürekli Maluliyet Oranını Gösterir Sağlık Kurulu Raporu
 • Kişinin Kaza Sonrası İlk Adli Raporu
 • Kişinin Kazadan Sonra Gördüğü Tedavilere İlişkin Epikriz, Muayene ve Tetkik Raporları
 • Malul Kişinin Resmi Gelir Belgesi
 • Malul Kişinin Kimlik Fotokopileri

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI SONUCUNDA KİMLER TAZMİNAT ALABİLİR?

Sağ eş, çocuk, ana, baba, kardeş, nişanlı ve kanun ya da sözleşme ile verilmiş bir görev olmadan devamlı ve düzenli bir şekilde ölenden (destekten) yardım gören veya gelecekteki farazi olarak destek görecek kişi veya kişilerdir. Bunlar, hizmetçi, kapıcı, evlatlık resmi olmamakla birlikte fiilen evli gibi yaşayan kişiler tazminat alabilir.

TRAFİK SİGORTASI BULUNMAYAN KUSURLU ARACIN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SİGORTA VAR MIDIR?

Evet vardır. Bedeni zararlar açısından zorunlu trafik sigortası limitlerine kadar olmak üzere, devletin güvence hesabı devreye girmektedir.

TAM KUSURLU OLARAK GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZALARINDA, ZARAR GÖREN KİŞİLER, TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ?

Evet bulunabilir. Bu hususta Yargıtay görüş değiştirdiğinden, olumlu kararlar verilmektedir.

TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VAR MIDIR?

Olay tarihinden itibaren hesaplanmak üzere, vefat durumunda 10 yıl, yaralanma durumunda ise 8 yıldır.

TRAFİK KAZASINDA, ÇOCUKLARINI KAYBEDEN ANNE/BABA, DESTEKTEN YOKSUNLUK MADDİ TAZMİNATI TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ?

Evet destekten yoksunluk maddi tazminatı talebinde bulunabilir.

Tasarım: Beyin Atölyesi

© 2016.

Bülten