0216 504 6155 - 0544 502 6155

info@timhasar.com.tr

ÖLÜM TAZMİNATI

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Tazminatı: Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre ödenen tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişinin geride bıraktığı eş ve çocuk sayısı, hayatta ise anne babanın yaşı, müteveffanın yaşı yaşı, mesleği esas alınır.

Vefat ettiği yıla ödenebilecek üst limitler;

2006 Yılı İçin : 57.500 TL

2007 Yılı İçin : 80.000 TL

2008 Yılı İçin : 125.000 TL

2009 Yılı İçin : 150.000 TL

2010 Yılı İçin : 175.000 TL

2011 Yılı İçin : 200.000 TL

2012 Yılı İçin : 225.000 TL

2013 Yılı İçin : 250.000 TL

2014 Yılı İçin : 268.000 TL

2015 Yılı İçin : 290.000 TL

2016 Yılı İçin : 310.000 TL

Ölümlü Kaza Tim Hasar Danışmanlık

Tasarım: Beyin Atölyesi

© 2016.

Bülten