0216 504 6155 - 0544 502 6155

info@timhasar.com.tr

MADDİ ZARAR

Maddi Zararlar: Hak sahibinin genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Mağdur zararını faturalandırmakla yükümlüdür.

Tasarım: Beyin Atölyesi

© 2016.

Bülten