0216 504 6155 - 0544 502 6155

info@timhasar.com.tr

Trafik kazalarındaki sağlık hizmetleri GSS kapsamına alındı

Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2016 tarihli sayısında yayınlanan değişikliğe göre ilgili yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrası: “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” şeklinde değişti.

Önceki yönetmelikte genel sağlık sigortası ibaresi yoktu. Yeni yönetmelik 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

BU HABERİ PAYLAŞ:

Tasarım: Beyin Atölyesi

© 2016.

Bülten